Du skal ikke være bange for inhabilitetsspøgelset

Af Claus Nordahl-Petersen

Da jeg var lille var jeg sindssygt bange for spøgelser. Jeg kan huske at jeg havde set Exorcisten, og i flere uger var jeg overbevist om at der boede et genfærd i mit klædeskab.

I dag er jeg rimelig sikker på at det ikke er tilfældet.

Men mange private virksomheder er ikke vokset fra frygten. De er stadig bange for spøgelser. Især inhabilitetsspøgelset.

Spøgelset viser sit grumme ansigt når virksomheder holder sig tilbage fra at blande sig i kommende offentlige udbud. Virksomhederne tror nemlig fejlagtigt, at de kan blive udelukket fra at byde på opgaven, hvis de har haft en for tæt forudgående dialog med den offentlige kunde.

 

Før der er skrevet en eneste linje

Men faktisk er der ikke noget at være bange for. Du skal dog ind længe før der overhovedet er skrevet en eneste linje i udbudsmaterialet.

For der er rigtig nok skrappe regler for hvilke informationer udbudsgiver og tilbudsgiver må udveksle med hinanden, når først udbudsprocessen er i gang. Så det er fasen op til udbuddet at din virksomhed skal være aktiv.

 

”Det hele er afgjort på forhånd”

Hvis du er rigtig dygtig, er det dit opsøgende arbejde og løbende dialog der giver anledning til at et udbud overhovedet udformes. Selve tilbudsgivningen bliver på denne måde blot en formalitet – hvilket mange gange også er tilfældet.

Der kan altså være noget om snakken, når kritikere hævder at ”det hele er afgjort på forhånd”

Så hvis du venter til udbuddet er skrevet, er der samtidig en risiko for at en af dine konkurrenter har været inde og påvirke kunden. Og udbuddet derfor allerede er skrevet under med usynlig blæk.

 

Udeluk konkurrenterne

Det handler om at forstå, at før der overhovedet bliver tænkt i et udbud, går der en kompliceret proces i gang, hvor brugergrupper, politikere og embedsmænd diskuterer frem og tilbage. Det er i denne proces, hvor du skal gøre dit benarbejde. Og sætte nogle tanker i hovederne på brugerne og politikerne i forhold til, hvad et fremtidigt udbud skal indeholde.

Det kunne for eksempel være at du giver politikerne den ide, at det ville være en fordel, hvis et kommende udbud om udskiftning af døre på skoleområdet indeholdte jeres specieldesignet nøglefrie låsesystem, som både er det sikreste og giver en større fleksibilitet for brugerne.

For hvis du har været med til at udforme kravspecifikationerne, kan du samtidig udelukke mange af dine konkurrenter. Som dem der ikke har et sikkert nøglefrit låsesystem.

I bedste fald, er det kun dig der kan byde på opgaven.